Miesiąc: Kwiecień 2021

10. CZASY W ‘ANGIELSKI Z ANIA’.

CZAS PRESENT CONTINOUS w języku angielskim. Czy wiedziałeś że czasu PRESENT CONTINOUS w języku angielskim używamy nie tylko do opisywania czynności wykonywanych w momencie mówienia o nich, ale także:  Do opisywania czynności  i wydarzeń zaplanowanych w niedalekiej przyszłości np.: I am having my birthday party next Friday. Do opisywania czynności […]

9. CZASY W’’ ANGIELSKI Z ANIA’’

Trappy English. Język angielski bywa czasem ‘’tricky’’. Zdania wyglądające podobnie, oznaczają czasem coś innego, w zależności od tego, jakiego czasu użyjemy np.: I have been working in this company for ten years.  I was working in this company for ten years. Oba zdania wydają się podobne, jednakże pierwsze mówi o […]