9. CZASY W’’ ANGIELSKI Z ANIA’’

Trappy English.

Język angielski bywa czasem ‘’tricky’’. Zdania wyglądające podobnie, oznaczają czasem coś innego, w zależności od tego, jakiego czasu użyjemy np.:

  • I have been working in this company for ten years.
  •  I was working in this company for ten years.

Oba zdania wydają się podobne, jednakże pierwsze mówi o tym że pracowaliśmy w tej firmie przez 10 lat i nadal w niej pracujemy  (czas PRESENT PERFECT CONTINOUS) podczas gdy drugie zdanie mówi nam o tym że pracowaliśmy w tej firmie przez 10 lat ale już w niej nie pracujemy (czas PAST CONTINOUS).

Zostaw Swój Komentarz