10. CZASY W ‘ANGIELSKI Z ANIA’.

CZAS PRESENT CONTINOUS w języku angielskim.

Czy wiedziałeś że czasu PRESENT CONTINOUS w języku angielskim używamy nie tylko do opisywania czynności wykonywanych w momencie mówienia o nich, ale także:

  1.  Do opisywania czynności  i wydarzeń zaplanowanych w niedalekiej przyszłości np.: I am having my birthday party next Friday.
  2. Do opisywania czynności i wydarzeń dziejących się w danym dniu, tygodniu, miesiącu, roku, dziejących się obecnie (dziejących się tymczasowo/ temporary) np.: We are repearing our house. My brother is studying maths. People are not exercising nowadays. Dave is not eating enough vegetables.I am dealing with difficult customer.
  • Przy opisywaniu procesów zachodzących obecnie np: My English is improving. The climat is changing. Tom is still looking for a job.
  • Gdy mówimy o wydarzeniach przyszłych które zaplanowaliśmy dużo wcześniej (naszych planach) np.: I am going to be a doctor.

Zostaw Swój Komentarz