Program


Indywidualne lekcje i korepetycje z wybranych zagadnień

Jeśli sprawia Ci trudność zrozumienie niektórych zagadnień języka angielskiego, ja wytłumaczę Ci je w przystępny sposób tak, że nie będą więcej sprawiały żadnych problemów a przygotowane przeze mnie zadania pozwolą na wyćwiczenie i utrwalenie danego zagadnienia sprawiając że poczujesz się pewnie i swobodnie w wybranym temacie.

Zebrane przeze mnie doświadczenie w nauczaniu dorosłych, młodzieży i dzieci na różnych poziomach wtajemniczenia języka angielskiego, sprawi że lekcje indywidualne będą ciekawe, dostosowane dokładnie do Twojego poziomu umiejętności i zaplanowane w sposób, który będzie Cię rozwijał w Twoim indywidualnym toku uczenia, myślenia i tempie odpowiednim dla Ciebie

Przygotowane przeze mnie gry i zabawy urozmaicą Twój czas i pozwolą Ci na chwilę przerwy i relaksu podczas nauki
INDYWIDUALNE LEKCJE W ZAKRESIE:
Wszystkich zagadnień gramatycznych języka angielskiego takich jak np.:
Czasy, przyimki, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki i określniki, przyimki, liczebniki, tryb rozkazujący, czasowniki modalne, następstwo czasów i mowa zależna, strona bierna poszczególnych czasów, tryby warunkowe i wiele innych.
Nauka pisania (writing):
List / email formalny i nieformalny ( list do przyjaciela, list motywacyjny, list z zażaleniem, list z prośbą,  aplikowanie o pracę etc.) CV, essay, raport, wypełnianie aplikacji, wniosków, pisanie bloga i inne.
Nauka mowy :
Najpotrzebniejsze dialogi w życiu codziennym, dyskusje na ciekawe tematy na każdym poziomie, opisywanie ludzi, rzeczy, miejsc, wydarzeń przy jednoczesnym wykorzystaniu zdobytej dotychczas wiedzy gramatycznej.
Słuchanie ( listening) :
Nauka rozumienia języka angielskiego na podstawie słuchania dialogów, opisów, rozmów na różne tematy, dyskusji a także oglądania filmików, wywiadów itp., zakończone testem  pytań dotyczących wysłuchanych czy obejrzanych materiałów.